Veřejná zakázka: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10381
Systémové číslo: P22V00000997
Evidenční číslo zadavatele: vz-103/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.07.2022
Nabídku podat do: 23.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/01011 Zápy, most ev.č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. Nosná konstrukce je navržena jako ocelobetonová spřažená šikmá spojitá dvoupolová konstrukce. Rozpětí polí je 24.892 + 23.550 m, šířka nosné konstrukce je 10.0 m a výška nosné konstrukce je 1.35 m. Ocelové nosníky (5 ks v příčném řezu) jsou spřaženy s betonovou deskou mostovky a jsou vetknuty do nadpodporových železobetonových příčníků obdélníkového průřezu. Založení mostu je plošné. Opěry jsou navrženy jako masivní železobetonové krabicové, se závěrnou zídkou. Rovnoběžná křídla jsou vetknuta do dříků opěr. Mezilehlý železobetonový stěnový pilíř obdélníkového půdorysu je umístěn v SDP dálnice D10. Nad přechodovými oblastmi jsou navrženy přechodové desky uložené na ozubu závěrné zídky opěr. Na mostě a na křídlech jsou na vnějších stranách mostu navrženy železobetonové monolitické římsy.

Most převádí komunikaci III.třídy přes dálnici D10 a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP a ostatními příslušnými normami.

Další informace k odkupu materiálů a přístupům na staveniště jsou uvedeny v technické specifikaci. I. mostní prohlídka je požadována.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 091 351 Kč bez DPH
  lze překročit dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky