Veřejná zakázka: III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah – AKTUALIZACE - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10377
Systémové číslo: P22V00000993
Evidenční číslo zadavatele: VZ-324/22
Datum zahájení: 15.07.2022
Nabídku podat do: 02.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah – AKTUALIZACE - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravu již zpracované dokumentace DUSP k akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“:
- DUSP - úprava dokumentace dle požadavků objednatele s rozdělením na 3 etapy; úprava dokumentace v návaznosti na trasu plynovodu, dešťové kanalizace s ohledem na členění etap
- zpracování rozpočtů a soupisů prací pro etapu I, II a III. etapu, rozdělení položkového rozpočtu dle podmínek dotačního titulu, dále pak rozdělení rozpočtu na jednotlivé etapy s dalším rozdělení financování jednotlivých částí
- inženýrská činnost (obnovení neplatných stanovisek a zpracování tří samostatných žádostí o sloučené povolení, podání tří samostatných žádostí o sloučené povolení stavby)
- 4 výtisky dokumentace pro společné povolení stavby + 1x paré pro potřeby inženýrské činnosti tzn. 4x3 vyhotovení + 1x vyhotovení pro inženýrskou činnost
PDPS - úprava 3. etapy v podobě další úpravy položkového rozpočtu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 427 750 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky