Veřejná zakázka: II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10099
Systémové číslo: P22V00000715
Evidenční číslo zadavatele: vz-201/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2022
Nabídku podat do: 08.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je : Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího prefabrikovaného mostu. Následně výstavba nového rámového železobetonového mostu hlubinně založeného na pilotách o průměru 900 mm. Rozpětí nového mostu je cca 7,2 m, celková šířka 9,1m. Izolace na mostě bude plošná NAIP, vozovka dvojvrstvá z MA + ACO, římsy železobetonové s osazeným mostním zábradlím se svislou výplní. Součástí výstavby mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 25 m, odláždění koryta potoka a zajištění DIO. Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou FORTINA PROJEKT s.r.o., vydaného SP a ostatních souvisejících norem a předpisů. Stavba je členěna na následující rozhodující SO: SO 001 – Demolice, SO 201 – Most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok a SO 180 – DIO (Přechodné dopravní značení a objízdné trasy).
V prostoru mostu se nacházejí stávající inženýrské sítě. V prostoru za konci křídel na povodní straně mostu se nachází sdělovací kabel CETIN. Při výstavbě mostu bude zasaženo ochranné pásmo kabelu a zatrubnění mostu se s kabelem dokonce kříží. Před výstavbou zatrubnění musí dojít k vyvěšení sdělovacího kabelu a musí být provedena dočasná ochrana proti jeho přerušení. Podmínky prací v blízkosti sítě CETIN jsou uvedeny v dokladové části E.2. vyjádření č. 581881/20 ze dne 19.3.2020.

I. mostní prohlídka je požadována.

Inženýrské sítě v místě mostu nebudou překládány. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pracích v blízkosti inženýrských sítí a v ochranných pásmech inženýrských sítí. Veškerá vedení musí být vhodně a dostatečně ochráněna, aby v žádném případě nedošlo k jejich poškození.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 155 744 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků