Veřejná zakázka: II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10095
Systémové číslo: P22V00000711
Evidenční číslo zadavatele: VZ-199/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2022
Nabídku podat do: 08.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je : Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího prefabrikovaného železobetonového mostu. Následně výstavba nového rámového plošně založeného železobetonového mostu o rozpětí cca 5,5 m s jednostranným chodníkem. Izolace na mostě bude plošná NAIP, vozovka dvouvrstvá z MA + ACO, římsy železobetonové s osazeným mostním zábradlím se svislou výplní . Součástí výstavby mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 40 m a zajištění DIO . Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou FORTINA PROJEKT s.r.o., vydaného SP a ostatních souvisejících norem a předpisů . Veškeré práce jsou zahrnuty v jediném rozhodujícím stavebním objektu SO 201 – Most ev.č. 243-007

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 546 167 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy