Smlouva: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 860
Datum uzavření smlouvy: 22.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 88 554 024,64
Cena v Kč vč. DPH: 107 150 369,81
Zadávací řízení: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice

Název (předmět)

II/118 Kladno, rekonstrukce silnice

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/118 v průtahu Kladnem. Předmětná silnice prochází centrální částí města po ulicích Dukelských hrdinů, Generála Klapálka, Kročehlavská (1. část, SO 101+103) a Milady Horákové, Železničářů, Wolkerova (2. Část SO 102 +104). Součástí stavby je výstavba dvou kruhových křižovatek na této silnici, úpravy SSZ, úpravy chodníků, úprava systému odvodnění a přeložky inženýrských sítí.
Realizací této rekonstrukce dojde k podstatnému zlepšení všech parametrů majících vliv na vylepšení automobilové, cyklistické i pěší dopravy, bezbariérových přístupů. Přeložky inženýrských sítí (O2, ČEZ) budou realizovány na základě samostatně uzavřených smluv.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy