Profil zadavatele: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874680
  • Adresa:
    Václavkova 950
    293 01 Mladá Boleslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_92.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/profil/00874680

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 20.06.2022 10:00
Dodávky stravenek pro zaměstnance Centra 83
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2022 06.06.2022 10:00
Osobní automobil pro přepravu osob s bezpečnostní oddělovací přepážkou
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2021 02.11.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016