Profil zadavatele: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874680
  • Adresa:
    Václavkova 950
    293 01 Mladá Boleslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_92.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/profil/00874680

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447 16.05.2023
Restaurování sochy matky s dětmi od J. Matějů u objektu bývalého Masarykova domu (Havlíčkova 447, Mladá Boleslav) 18.04.2023
„Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83, Havlíčkova 447 - Statické zajištění a oprava oplocení na pozemku parc. č. 496/4 a 495/9, k.ú. Mladá Boleslav“ 14.04.2023
Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83 Havlíčkova 447 Mladá Boleslav - příprava území 08.11.2022
Stavební úpravy dvou bytových jednotek v pavilonu 5 a 6 01.11.2022
Přístavba výtahu a vstupního schodiště se stavebními úpravami a komunikačním propojením pavilonů 5 a 6 ul. Václavkova - PD 14.09.2022
Vodovodní přípojka do objektu Havlíčkova 447 29.08.2022
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83 21.07.2022
Klimatizační jednotka v objektu DOZP 3 23.05.2022
Výměna odpínače vysokého napětí v trafostanici 17.05.2022
Doplnění požárních detektorů PZTS 27.04.2022
Výměna svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na 2.pavilonu 03.02.2022
Výměna stoupaček topení od kohoutů do 2NP a podkroví 17.01.2022
Osobní automobil pro přepravu osob s bezpečnostní oddělovací přepážkou 11.01.2022
Dodávka osobního automobilu 21.06.2021
Dodávky stravenek pro zaměstnance Centra 83 27.05.2021
„Oprava chodby a schodiště CHB“ 23.09.2020
Aktivizační centrum – denní stacionář 30.06.2020
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83 16.06.2020
Bezbariérový vstup do jídelny 19.05.2020
1 2  ››