Profil zadavatele: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 00874680
  • Adresa:
    Václavkova 950
    293 01 Mladá Boleslav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_92.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/profil/00874680

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Rekonstrukce jídelny 5. pavilon - stavební práce II 19.03.2024
Dodávka a montáž svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na zahradě Centra 83 Havlíčkova 447 08.03.2024
Rekonstrukce jídelny 5. pavilon - bourací práce 08.01.2024
Dodávka obědů v období 01-03/2024 pro Centrum 83 14.12.2023
Denní stacionář - rekonstrukce prostor denního stacionáře pro potřeby klientů se zvýšenou mírou podpory 10.09.2023
Pokládka vinylové podlahové krytiny do objektu Havlíčkova 106, Mladá Boleslav 30.06.2023
Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447 16.05.2023
Restaurování sochy matky s dětmi od J. Matějů u objektu bývalého Masarykova domu (Havlíčkova 447, Mladá Boleslav) 18.04.2023
„Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83, Havlíčkova 447 - Statické zajištění a oprava oplocení na pozemku parc. č. 496/4 a 495/9, k.ú. Mladá Boleslav“ 14.04.2023
Klidová zóna pro osoby s PAS zahrady Centra 83 Havlíčkova 447 Mladá Boleslav - příprava území 08.11.2022
Stavební úpravy dvou bytových jednotek v pavilonu 5 a 6 01.11.2022
Přístavba výtahu a vstupního schodiště se stavebními úpravami a komunikačním propojením pavilonů 5 a 6 ul. Václavkova - PD 14.09.2022
Vodovodní přípojka do objektu Havlíčkova 447 29.08.2022
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83 21.07.2022
Klimatizační jednotka v objektu DOZP 3 23.05.2022
Výměna odpínače vysokého napětí v trafostanici 17.05.2022
Doplnění požárních detektorů PZTS 27.04.2022
Výměna svislé zdvihací plošiny pro přepravu osob na 2.pavilonu 03.02.2022
Výměna stoupaček topení od kohoutů do 2NP a podkroví 17.01.2022
Osobní automobil pro přepravu osob s bezpečnostní oddělovací přepážkou 11.01.2022
1 2  ››