Profil zadavatele: Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71209930
  • Adresa:
    Frant. Diepolta 1787
    26901 Rakovník
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_55.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 634071

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup poukázek pro volnočasové aktivity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2020 10.02.2020 23:59
Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2019 27.11.2019 23:59
Domov seniorů Rakovník - dovybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2016 06.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016