Veřejná zakázka: Nákup poukázek pro volnočasové aktivity

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6144
Systémové číslo: P20V00000072
Datum zahájení: 24.01.2020
Nabídku podat do: 10.02.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup poukázek pro volnočasové aktivity
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen „zákon“) vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení (nákup) poukázek pro volnočasové aktivity v nominální hodnotě 100,- Kč/ks. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na období let 2020 a 2021 s předpokládaným celkovým max. plněním 400.000,- Kč (včetně DPH a případné provize), na jejímž základě budou uzavírány dílčí objednávky na dodávku poukázek.
Bíže viz Výzva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 71209930
 • Poštovní adresa:
  Frant. Diepolta 1787
  26901 Rakovník
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634071

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11943832

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky