Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostů III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1 a III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2020 05.08.2020 10:00
III/3289 Sány, most 3289-1 přes D11 – Havarijní oprava poruchy zemního tělesa
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2020 09.07.2020 10:00
II/114 Dobříš – Sanatorium a Nový Knín - Sudovice
podlimitní Hodnocení 26.06.2020 20.07.2020 10:00
III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 07.07.2020 10:00
II/113 Ondřejov
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 16.07.2020 10:00
III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 15.07.2020 10:00
III/03313 Čejtice – Kounice I
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 23.07.2020 10:00
III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 07.08.2020 10:00
III/27516 Mcely - Loučeň
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 16.07.2020 10:00
III/33830 Šebestěnice
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 15.07.2020 10:00
BESIP – III/2792 Koryta, úprava křižovatky
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 24.07.2020 10:00
III/00724 Slaný-průtah
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 18.08.2020 10:00
III/11129 křiž. II/335-Smilovice
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 28.07.2020 10:00
III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 16.07.2020 10:00
III/27529, III/2759 Chudíř
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 24.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016