Profil zadavatele: Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace
  • IČO: 70977151
  • Adresa:
    Dětská 361
    289 03 Milovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_33.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava stravovacích výtahů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2023 13.12.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016