Profil zadavatele: Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace
  • IČO: 70977151
  • Adresa:
    Dětská 361
    289 03 Milovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_33.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení