Profil zadavatele: Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

  • Název: Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace
  • IČO: 70977151
  • Adresa:
    Dětská 361
    289 03 Milovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_33.html

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Obytná půdní vestavba DC Milovice 03.08.2016