Profil zadavatele: Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 75009871
  • Adresa:
    Hostomice 373
    267 24 Hostomice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_248.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Domov Hostomice – Zátor , nákup myčky do kuchyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2020 26.06.2020 08:00
Domov Hostomice – Zátor - nákup nábytku do domova včetně lůžek
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2020 25.05.2020 09:00
Domov Hostomice – Zátor – oprava pokojů klientů ve 2. NP a 3. NP staré budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2020 25.05.2020 09:00
Protipožární opatření DS Zátor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2019 24.10.2019 09:00
Technický stavební dozor investora na akci Protipožární opatření DS Zátor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2019 01.07.2019 09:30
Výběr projektanta a zajištění inženýrských činností na dílo Protipožární opatření DS Zátor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2019 01.07.2019 09:00
Stavební úprava havarijního stavu velké jídelny Domov Hostomice - Zátor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2019 18.02.2019 09:00
Výměna výtahu TOV 500 za nový TOV 1000 (evakuační)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 07.12.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016