Veřejná zakázka: Rekonstrukce signalizace sestra - pacient

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11156
Systémové číslo: P22V00001771
Datum zahájení: 25.11.2022
Nabídku podat do: 06.12.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce signalizace sestra - pacient
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění akce s názvem „Rekonstrukce signalizace sestra - pacient“ zahrnující činnosti dle přílohy a technické specifikace a soupisu činností. Dodavatel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací, svou nabídkou a podle přílohy č. 2 podkladů zadání (technické zprávy a informací v ní obsažené), a provede a předá plně funkční dílo splňující požadavky dané právním řádem za dodržení všech českých technických norem, a to v rozsahu činností daných soupisem činností, technickou zprávou a pokyny objednatele. Nabídky lze podat v listinné i elektronické formě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 75009871
 • Poštovní adresa:
  Hostomice 373
  267 24 Hostomice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz) či v v listinné podobě

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky