Profil zadavatele: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141

  • Název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141
  • IČO: 00066729
  • Adresa:
    Havířská 1141
    272 01 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_245.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Personální, mzdové a účetní služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2023 22.12.2023 10:00
Zahraniční stáž Španělsko - cestovní a doplňkové služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2023 19.12.2023 10:00
Zahraniční stáž Španělsko - vzdělávací a ubytovací služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2023 19.12.2023 10:00
Dodání a montáž podlahové krytiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2023 15.08.2023 09:00
Nová učebna somatologie
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2023 07.09.2023 10:00
Odvlhčení učeben a místností v přízemí budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 26.06.2023 10:00
Zajištění praktické stáže v zahraničí pro žáky a pedagogy - Slovensko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2023 29.03.2023 13:30
Zajištění zahraniční stáže pro pedagogy - Slovensko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2023 27.03.2023 11:30
Personální, mzdové a účetní služby pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Kladno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.12.2022 27.12.2022 00:00
Nákup pracovních uniforem pro žáky SZŠ a VOŠZ Kladno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.04.2022 28.04.2022 00:00
Oprava sociálních zařízení v 1. a 2. patře
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 01.06.2021 10:00
Rekonstrukce fasády budovy školy SZŠ a VOŠZ Kladno bez zateplení
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2019 10.05.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016