Profil zadavatele: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141

  • Název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141
  • IČO: 00066729
  • Adresa:
    Havířská 1141
    272 01 Kladno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_245.html

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Nová učebna somatologie 27.09.2023
Odvlhčení učeben a místností v přízemí budovy školy 29.06.2023
Zajištění praktické stáže v zahraničí pro žáky a pedagogy - Slovensko 29.03.2023
Zajištění zahraniční stáže pro pedagogy - Slovensko 27.03.2023
Personální, mzdové a účetní služby pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Kladno 27.12.2022
Nákup pracovních uniforem pro žáky SZŠ a VOŠZ Kladno 09.05.2022
Oprava sociálních zařízení v 1. a 2. patře 08.06.2021