Profil zadavatele: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 75009897
  • Adresa:
    Čs. armády 969
    267 51 Zdice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna kotlů a technologie kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 11.07.2022 12:00
Rekonstrukce - modernizace koupelen II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2022 02.06.2022 12:00
Polohovací lůžka
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 31.03.2021 12:00
Revize a webová aplikace v Domově V Zahradách Zdice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 17.03.2021 12:00
Vybavení pokojů seniorů nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 14.10.2020 09:00
Rekonstrukce - modernizace 30 sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 14:00
Výměna vstupních dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 24.03.2020 12:00
Výmalba vnitřních prostor Domova
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 25.02.2020 14:00
Vybudování EPS
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2019 06.09.2019 12:00
Dodávka vakuovacího přístroje a košů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 24.07.2019 12:00
Dodávka pohybového trenažéru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 29.04.2019 12:00
Dodávka a montáž plynového válcového žehliče
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2019 21.01.2019 15:00
Dodávka 2 ks vakových zvedáků včetně vaků
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 03.12.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016