Profil zadavatele: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 75009897
  • Adresa:
    Čs. armády 969
    267 51 Zdice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_197.html

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení