Profil zadavatele: Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 49534955
  • Adresa:
    U Barborky 1
    28934 Rožďalovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_193.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031191
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_193.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování nové EPS v objektu Zámku a Kláštera Domova Rožďalovice
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 13.06.2023 10:00
Úspory energie - Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál klášter (opakování II)
podlimitní Zadáno 29.04.2022 19.05.2022 10:00
Úspory energie – Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál Zámek (opakování II)
podlimitní Zadáno 04.10.2021 10.11.2021 10:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – Úspory energie - Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál Klášter
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 18.05.2021 11:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – 5.1a, 5.1b - Úspory energie - Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, areál Zámek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 18.05.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti Domov Rožďalovice - Zámek- PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 18.01.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti Domov Rožďalovice - Klášter - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 18.01.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016