Profil zadavatele: Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

  • Název: Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 49534955
  • Adresa:
    U Barborky 1
    28934 Rožďalovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_193.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031191
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_193.html

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Vybudování nové EPS v objektu Zámku a Kláštera Domova Rožďalovice 11.12.2023
Výroba a montáž nábytku objektu Zámku Domova Rožďalovice 13.11.2023
Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice 18.10.2019
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Klášter Rožďalovice 18.10.2019
Snížení energetické náročnosti Domov Rožďalovice - Klášter - PD 25.02.2019
Snížení energetické náročnosti Domov Rožďalovice - Zámek- PD 25.02.2019
TDS vč. BOZP pro rekonstrukce topného systému v objektu Zámku v Domově Rožďalovice 16.07.2018