Profil zadavatele: Ústav archeologické památkové péče středních Čech

  • Název: Ústav archeologické památkové péče středních Čech
  • IČO: 49276433
  • Adresa:
    Nad Olšinami 448
    100 00 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
V+V projekt Čelákovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 04.10.2023 12:00
V+V projekt Hořovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 04.10.2023 11:00
Obměna vozového parku ÚAPPSČ - nákup 3 osobních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 19.09.2022 10:00
V+V projekty ÚAPPSČ - skrývka ornice pro potřeby archeologického výzkumu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 19.08.2022 11:00
V+V projekty ÚAPPSČ - technicko-personální zajištění terénních prací
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 15.08.2022 10:10
Nákup 3 osobních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2021 29.09.2021 12:00
V+V Stará Boleslav - technicko-personální zajištění terénních prací, část 1
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 13.09.2021 09:00
Dodávka serveru, uložišť a SW
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 12.01.2021 10:00
Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti pracoviště Kounice"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 25.01.2021 13:00
V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 4
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 27.08.2020 14:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 4
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 27.08.2020 14:15
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 3
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 17.07.2020 13:00
V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 24.04.2020 14:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 24.04.2020 14:15
V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 19.03.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››