Veřejná zakázka: V+V projekty ÚAPPSČ - technicko-personální zajištění terénních prací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 10416
Systémové číslo: P22V00001032
Evidenční číslo zadavatele: 3428/2022
Datum zahájení: 03.08.2022
Nabídku podat do: 15.08.2022 10:10

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: V+V projekty ÚAPPSČ - technicko-personální zajištění terénních prací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je technicko-personální zajištění terénních prací na V+V projektech ÚAPPSČ.
Práce zahrnují:
Výkopové práce na archeologických nalezištích (dělník)
- ruční začišťování ploch archeologických terénů s nářadím (škrabka, lopata, rýč, krumpáč),
- ruční snižování přirozených či mechanických vrstev v ploše či konkrétním zahloubeném archeologickém objektu s nářadím (motyka, lopata, rýč, krumpáč, špachtle), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených,
- ruční detailní preparace archeologických situací např. hrobů, zdí, pozůstatků výrobních zařízení (např. pec) s nářadím (skalpel, špachtle, štětec, motyka, rýč, lopata), prosívání nakopané hlíny a vybírání artefaktů (z keramiky, kamene, kosti, kovů, textilu, kůže a dřeva) nebo organických makrozbytků (uhlíky, zuhelnatělá zrna obilí či semen) v ní nalezených.
Skrývka půdy - jen ruční (dělník)
- ruční snižování mechanických vrstev hlíny za pomoci nářadí (motyka, lopata, rýč, krumpáč).
Přemisťování zeminy (dělník)
- ruční manipulace se zeminou získanou v případech uvedených výše (výkopové práce na archeologických nalezištích a skrývka půdy - jen ruční práce) za pomocí nářadí (lopata, rýč, kolečko).
Dokumentátorské práce
- kresebná, fotografická dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
- fotografická a video dokumentace archeologických nálezů a situací,
- kontrola úplnosti terénní dokumentace,
- průběžné počítačové zobrazování nálezových situací.
Terénní technické práce
- kresebná, fotografická, a formulářová dokumentace archeologických situací způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci dle potřeb zadavatele,
- fotografická a video dokumentace archeologických nálezů a situací,
- provedení výškopisného a polohopisného geodetického zaměření odhalených archeologických situací nálezů,
- vyhledání a vyzvednutí movitých nálezů,
- evidence, očištění a zabalení všech movitých nálezů,
- zanesení početní a druhové specifikace nálezů do databázových programů,
- průběžné počítačové zobrazování nálezových situací,
- průběžnou evidenci a následný převoz získaných movitých nálezů do depozitáře dle požadavků zadavatele,
- materiální, technické zajištění a personální organizace výzkumu dle pokynů vedoucího ZAV
Další činnosti
- zajištění veškerého vybavení nářadím, nástroji a přístroji nutnými k provedení výše uvedené práce, včetně materiálu (kancelářského a obalového)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (helmy, vesty, proškolení pracovníků, likvidace odpadu)
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení daného archeologického výzkumu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav archeologické památkové péče středních Čech
 • IČO: 49276433
 • Poštovní adresa:
  Nad Olšinami 448
  100 00 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Organizátor: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy