Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

  • Název: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
  • IČO: 61632376
  • Adresa:
    2. května 968
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_131.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákukp keramické pece
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 19.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016