Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

  • Název: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
  • IČO: 61632376
  • Adresa:
    2. května 968
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_131.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení