Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

  • Název: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
  • IČO: 61632376
  • Adresa:
    2. května 968
    288 02 Nymburk
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_131.html

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení