Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojízdná dílna
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2023 06.10.2023 10:00
III/00719 D7-Libochovičky;III/00720 Zájezd-III/00719
podlimitní Zadáno 18.09.2023 06.10.2023 09:00
Sanace - zdiva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2023 29.09.2023 09:00
Nákup notebooků s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2023 18.09.2023 14:00
Nákup interaktivní tabule komplet
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2023 02.10.2023 10:00
Technická pomoc objednateli při přípravě, realizaci a po skončení staveb
nadlimitní Zadáno 18.09.2023 18.10.2023 09:00
Nákup služebního automobilu ve vícemístné verzi
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 30.11.2023 09:00
Vybudování čističky odpadních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 26.09.2023 10:00
Nákup vybavení pro tvorbu výukového systému - instalatér
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 29.09.2023 12:00
Oprava střešní krytiny budovy KÚSK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2023 15.09.2023 10:00
Language PC laboratory 302
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 26.09.2023 10:00
III/27215 Zdětín, rekonstrukce - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 04.10.2023 10:00
Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi (III)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 25.09.2023 09:00
Dodávka a instalace expozičních svítidel do Muzea T. G. Masaryka v Lánech
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 25.09.2023 12:00
Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 04.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016