Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2023 23:50:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD 64-95 včetně příloh.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- SoD.docx (257.83 KB)
- SO121_001_TZ.pdf (491.55 KB)
- SO121_006_PR.pdf (493.15 KB)
- Stanoviska.zip (41.29 MB)
- F.1 soupis praci.pdf (1.38 MB)
- SP Kralupy obchvat formát XC4.xml (2.38 MB)
- vysvětlení ZD 64-95.pdf (224.24 KB)