Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2023 21:39:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD 46-63 včetně příloh.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- vysvětlení ZD 46-63.pdf (167.58 KB)
- ČD telematika - Scan2019-03-07T07-21-28-347_1.pdf (351.53 KB)
- Scan návrhu přeložkové smlouvy - s podpisem UPC.pdf (723.12 KB)
- SŽDC - SOUHRNNÝ SOUHLAS.pdf (672.62 KB)
- SŽDC-TUDC SO 601,SO 655 podepsaná.pdf (881.61 KB)
- Vyjadreni_MW9910206610462501.pdf (265.32 KB)