Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení malotraktoru s kabinou
Odesílatel Anna Richterová
Organizace odesílatele Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace [IČO: 00069221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2022 12:13:24
Předmět Výzva

Vážení,
předkládáme vám výzvu k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu "Pořízení malotraktoru s kabinou". Podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Termín pro odevzdání nabídek v písemné formě je 7.7. 2022 do 11 hodin.

Ing. Anna Richterová
Česká zahradnická akademie Mělník
sady na Polabí 411
276 01 Mělník


Přílohy
- Výzva+zadávací dokumentace.pdf (413.85 KB)
- Př.č.1_Krycí list nabídky.docx (14.36 KB)
- Př.č.2_Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace.docx (25.62 KB)
- Př.č.3_ČP o střetu zájmů.docx (21.07 KB)
- Př.č.4_Návrh smlouvy.docx (38.76 KB)
- Př.č.5_Cenová nabídka_příloha smlouvy.xlsx (11.45 KB)
- Př.č.6_Specifikace.docx (17.47 KB)