Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2018 09:36:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- R-KSUS-KD-UŘ-RD na PS-CLN-170322-OPRAVA.docx (198.78 KB)
- R-KSUS-KD-UŘ-RD na PS-CLN-170322-OPRAVA.docx (198.78 KB)
- R-RD na PD příloha k nabídce-CLN-170312.xlsx (34.74 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č 1 (3).pdf (267.97 KB)