Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2020 07:17:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1-10


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-10.pdf (562.00 KB)
- Dokladová část - stanoviska doplnění.pdf (12.71 MB)
- Dokladová část - stanoviska.pdf (21.00 MB)
- S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE-OPRAVA.docx (326.45 KB)
- V-9-OŘ - ZD stavební práce-OPRAVA.docx (78.50 KB)
- V-10-OŘ-Formuláře 1-7-OPRAVA.docx (43.47 KB)
- V-11-OŘ-Krycí list-OPRAVA.docx (26.99 KB)