Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna osvětlení v učebnách školy
Odesílatel Radomír Pecka
Organizace odesílatele Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 [IČO: 61100242]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2020 14:58:12
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči, zadavatel Vám tímto oznamuje změnu/doplnění zadávací dokumentace. Upravená výzva a příloha č.1 - návrh smlouvy, č.4. - specifikace prací a č.6 - Slepý výkaz výměrjsou přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k charakteru této změny zadávací dokumentace zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek do 25.2.2020 10:00.


Přílohy
- Zadávací dokumentace - Výměna osvětlení v učebnách školy.docx (57.14 KB)
- Příloha č. 1 - návrh smlouvy.doc (73.00 KB)
- Příloha č. 4 Specifikace prací.docx (13.68 KB)
- Příloha č.6 -Výkaz výměr slepý.xlsx (13.64 KB)