Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova plášťů budov 1.2.5.pavilonu ve Václavkově ulici
Odesílatel Luďka Jiránková
Organizace odesílatele Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 00874680]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2019 13:03:28
Předmět Výzva k účasti ve výběrovém řízení

Posíláme vám poptávku k veřejné zakázce na opravu a nátěry pláštů budov v areálu Centra 83, Václavkova ulice dle přiložené dokumentace.


Přílohy
- Výzva_fasady_VZMR el.pdf (356.47 KB)
- Příloha č.4 - Výkaz výměr_slepy.xls (67.00 KB)
- Příloha č.1 - Krycí list nabídky.xls (35.50 KB)
- Příloha č.2 - Čestne prohlášení ke kvalifikaci.docx (23.47 KB)
- Příloha č.3 - Čestné prohlášení o poddodavatelích.doc (33.00 KB)
- Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo.doc (116.00 KB)