Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun
Odesílatel Leona Machková
Organizace odesílatele Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 [IČO: 00640808]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2016 15:46:20
Předmět Dodatečné informace č. 4 ze dne 24.10.2016 - textová část + přílohy

Znění dodatečné informace č. 4 + 2 přílohy


Přílohy
- 00_Dodatečné informace č_4.pdf (207.20 KB)
- 00_Příloha č. 2_20 skladby konstrukcí_rev.pdf (1.51 MB)
- 00_Příloha č. 1_Soupis prací - SEN a Nucené větrání SZŠ Beroun OFI - neoceněný- 24.10.2016.xlsx (344.99 KB)