Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zhotovení plánů péče na ZCHÚ
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2019 09:11:30
Předmět Výzva k podání nabídek: Zhotovení plánů péče

Dobrý den, v příloze si Vám zasíláme písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu dělenou na části na akci: Zhotovení plánů péče na ZCHÚ. Jedná se o tyto lokality. PP Váha
PP Jezírko u Dobříše
PP Číčovický kamýk
PP Kněživka
PP Pazderna
PR Klánovický les - Cyrilov
PP Kuchyňka
PP Ve Šperkotně
PP Klepec
PP Na Ostrově
PR Lhotecké stráně

S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- Red-Zadávací dokumentace.pdf (4.03 MB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.38 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (49.70 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.docx (45.33 KB)
- Příloha č. 4 Výzvy - Poddodavatelé.doc (54.00 KB)
- Příloha č. 5 - návrh smluv.zip (291.52 KB)