Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zhotovení stálé expozice v Muzeu Brandýs nad Labem
Odesílatel Marcela Dudysová
Organizace odesílatele Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace [IČO: 00067539]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2024 11:52:58
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

v příloze posílám Vysvětlení zadávací dokumentace a změněný výkaz Výměr Při přípravě nabídek dejte prosím pozor, abyste vyplňovali AKTUÁLNÍ VÝKAZ VÝMĚR

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 21. 6. 2024

S pozdravem

Bc. Marcela Dudysová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (263.61 KB)
- Příloha č. 3 Výkaz výměr úprava 7.6.2024.xls (152.50 KB)