Veřejná zakázka: Speciální vozidla ZZS - Servisní vozidla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 9632
Systémové číslo: P22V00000250
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007464
Datum zahájení: 29.04.2022
Nabídku podat do: 17.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Speciální vozidla ZZS - Servisní vozidla
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 2 ks servisních vozidel skříňové kategorie N1 ve dvou technických specifikacích pro části A a B. K vozidlu budou dodány také požadované dokumenty a bude provedena instruktáž personálu Zadavatele. Podrobné informace o předmětu plnění a obchodních podmínkách Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Dodavatel VZ se zavazuje k provádění kompletního servisu dodaných vozidel minimálně po dobu trvání záruční lhůty.

Požadavky na jednotný vizuální styl zásahových vozidel ZZS SČK jsou uvedeny v dokumentu – JEDNOTNÝ STYL KOMUNIKACE (příloha č. 8).

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 zákona rozdělena na dvě části:
• Část A – Servisní vozidlo typ A
• Část B – Servisní vozidlo typ B

Jelikož zadavatel oznámil ve Věstníku veřejných zakázek formulář Předběžného oznámení, je využito dle § 57 odst. 2 písm. a) zkrácení lhůty pro podání nabídek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 314 050 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 75030926
 • Poštovní adresa:
  Vančurova 1544
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Organizátor: ZDR

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy