Veřejná zakázka: Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 960
Systémové číslo: P17V00000244
Evidenční číslo zadavatele: VZ-172/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.06.2017
Nabídku podat do: 31.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmět plnění spočívá v zajištění přímého a krátkého komunikační propojení obce Dobrovíz a přilehlé průmyslové zóny na nadřazenou komunikační síť, tj. zejména silnici R6. Toto propojení by mělo nahradit nevyhovující napojení obce na silnici III/0066 a MÚK JENEČ, které je v současné době realizováno převážně po komunikaci III/0066h. Tato komunikace byla částečně přeložena v rámci výstavby silnice R6, kdy současně zaniklo původní komunikační propojení mezi obcemi Dobrovíz a Jeneč. Stávající komunikace však svým uspořádáním (omezená šířka, malé poloměry směrových oblouků) neodpovídá jejímu významu a ani její směrové uspořádání nezajišťuje přímý příjezd do obce.

Účelem stavby je doplnění chybějícího úseku komunikační sítě, která nebyla vybudována v rámci předchozí výstavby (zejména silnice R6). Dalším cílem stavby je i minimalizace dopadu provozu průmyslové zóny na obec Dobrovíz.

Komunikace je navržena v souladu s dalšími komunikacemi v území v základní kategorii S 7,5/40. Sloužit bude veškeré silniční dopravě bez omezení (max. velikost vozidla N3).

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností European Transportation Consultancy, s.r.o., IČ 26715384, Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2, č. zakázky 14PP130, z 10/2014.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 903 309 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky