Veřejná zakázka: II/112 Vlašim, křižovatka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 957
Systémové číslo: P17V00000241
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.06.2017
Nabídku podat do: 28.06.2017 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/112 Vlašim, křižovatka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající stykové křižovatky silnic II/112 a II/125 a navazujících chodníků, sjezdů a zelených ploch, vč. jejich osázení vegetací. Nově je zde navržena okružní křižovatka, do níž jsou zaústěny silnice II/112 (Tř. Politických vězňů) ze směru od Benešova, peáž silnic II/112 a II/125 (ul. Riegrova) ze směru od Pelhřimova a silnice II/125 (ul. Vlasákova) ze směru od Kolína. Součástí stavby je také spojovací větev okružní křižovatky ze směru Pelhřimov – Kolín a napojení Žižkova náměstí ulicí „U Kozla“. Stavba zahrnuje rekonstrukci autobusové zastávky, přeložky dotčených inženýrských sítí a návrh odvodnění zpevněných ploch do potoka Bolinka přes Drenážní usazovací nádrž. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 376 996 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Středočeského kraje
podatelna
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky