Veřejná zakázka: Část „B“ „Nákup vybavení do strojních dílen – 2. část“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9488
Jedná se o část veřejné zakázky: "Nákup vybavení do strojních dílen" opakování části B a C

Název a popis předmětu

  • Název: Část „B“ „Nákup vybavení do strojních dílen – 2. část“

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem části B Veřejné zakázky jsou dodávky dle specifikace uvedené v Příloze č. 2B – Technická specifikace s položkovým rozpočtem pro část B. Jedná se většinou o ruční stroje a příslušensví.


Předpokládaná hodnota

  • 105 950 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kladno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky