Veřejná zakázka: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 921
Systémové číslo: P17V00000205
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 08.06.2017 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování „ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“ dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 100/ 2001Sb. o posuzování vlivů na životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonů souvisejících.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky