Veřejná zakázka: Mulčování letiště Milovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 8800
Systémové číslo: P21V00000994
Datum nákupu / nabídek: 22.06.2021 00:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mulčování letiště Milovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Mulčování travnatých ploch letiště Milovice - Boží Dar. Mulčování bude provedeno ve dvou termínech na částech pozemků Středočeského kraje p. č. 1725/1 k. ú. Milovice nad Labem, zapsaném na LV 2114 pro k. ú Milovice nad Labem a obec Milovice, a p. č. 774/1, k. ú. Straky, zapsaném na LV 552 pro k. ú. a obec Straky, oba LV vedeny Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Více viz přiložená smlouva o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 229 510 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor majetku a hospodářské správy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky