Smlouva: Mulčování letiště Milovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1562
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 229 510,00
Cena v Kč vč. DPH: 277 707,10
Zadávací řízení: Mulčování letiště Milovice

Název (předmět)

Mulčování letiště Milovice

Stručný popis

Mulčování travnatých ploch letiště Milovice - Boží Dar. Mulčování bude provedeno ve dvou termínech na částech pozemků Středočeského kraje p. č. 1725/1 k. ú. Milovice nad Labem, zapsaném na LV 2114 pro k. ú Milovice nad Labem a obec Milovice, a p. č. 774/1, k. ú. Straky, zapsaném na LV 552 pro k. ú. a obec Straky, oba LV vedeny Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Více viz přiložená smlouva o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku a hospodářské správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy