Veřejná zakázka: II/112 Vlašim oprava mostů ev.č. 112-028, 112-029, 112-032, 112-034, 112-037, 112-038

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8444
Systémové číslo: P21V00000640
Evidenční číslo zadavatele: VZ-51/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 20.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/112 Vlašim oprava mostů ev.č. 112-028, 112-029, 112-032, 112-034, 112-037, 112-038
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je stavební údržba nevyhovujících mostních objektů na II/112. Oprava mostů bude probíhat za omezeného provozu po polovinách. Stavby budou uváděny do provozu po polovinách. Rozsah výkonů prováděných zhotovitelem objektu odpovídá rozsahu v soupisu prací. Jedná se zejména o:

- odstranění stávajících svodidel, říms a vozovky,
· provizorní převedení vodoteče potrubím s pomocí hrázek,
· odstranění travin a křovin vč. odvozu na skládku a uložení,
· případné odčerpání stojaté vody, vyčištění koryta,
· přezdění oper a křídel z kamenného zdiva,
· provizorní podepření klenby,
· odstranění zásypu klenby a ubourání poprsních zdí do předepsané výšky,
· zhotovení železobetonové roznášecí deky,
· izolace desky s ochranou izolace,
· železobetonové římsy,
· vozovka na moste a předmostí,
· zábradelní svodidla a svodidla,
· drenáž za deskou,
· hutněný zásyp výkopu v přechodové oblasti
- sanace kamenného zdiva a klenby – injektování cementové malty a přespárování,
· sanace koryta,
· odláždění na kuželech křídel – dlažba z lomového kamene dle VL4 206.02,
· skluzy s dlážděnými nátoky a obrubníky za mostem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 162 718 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy