Veřejná zakázka: „III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek – PD“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 837
Systémové číslo: P17V00000121
Datum nákupu / nabídek: 28.11.2016 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek – PD“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti včetně majetkoprávního vypořádání na projekt „III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek – PD“ pro zajištění rekonstrukce silnice III/1024 v km od 0,000 do 0,500 mimo mostní úsek, řešení křižovatky v napojení na III/11510 v km 0,000 s preferencí kruhové křižovatky a křižovatky v km 0,300 za mostem jako kruhovou s výhledem na napojení budoucí přeložky silnice III/0042 a sjezdu do nově budované komerční zóny. Dokumentace musí splňovat pravidla výzvy IROP. Zakázka musí být koordinována s projektem "III-1024 Řitka - Čisovice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1024-1"

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 091 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky