Veřejná zakázka: Rozbor sedimentů z rybníka p.č. 843/2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 825
Systémové číslo: P17V00000109
Datum zahájení: 10.03.2017
Nabídku podat do: 23.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozbor sedimentů z rybníka p.č. 843/2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou odběry vzorků sedimentu z rybníka v přírodní památce (PP) Rožmitál pod Třemšínem pozemek p.č. 843/2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem s celkovou plochou rybníka cca 0,2 ha. Rozbory sedimentu budou provedeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška č. 294/2005 Sb.) včetně určení typu skládky, na které lze sediment uložit. Výstup bude zpracován a předán objednateli v digitální i tištěné verzi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky