Veřejná zakázka: III/2405 Statenice, most ev.č. 2405-1 přes potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8194
Systémové číslo: P21V00000391
Evidenční číslo zadavatele: VZ-131/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.04.2021
Nabídku podat do: 30.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2405 Statenice, most ev.č. 2405-1 přes potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět: Předmětem zakázky je demolice stávajícího klenbového mostu a stavba nového, železobetonového, rámového mostu. Založení nového mostu bude na mikropilotách. Nové budou přechodové oblasti na obou stranách mostu, vč. drenáží a štěrkového zásypu, klínu MCB a konstrukce vozovky III/2405. Navržena je hydroizolace mostovky a rubu opěr. Vozovkové souvrství bude třívrstvé, s litým asfaltem MA. Zádržný systém na mostě bude zábradlí dle VL4. Na mostě bude jednostranný chodník ze žb. a na druhé straně žb. mostní římsa. Přechody od říms budou řešeny zpevněnými náběhy z bet. obrubníků a dlažby. Rekonstrukce obsahuje i zemních těleso s gabiony, zařízení pro odtok vody z vozovky a kamenné opevnění koryta potoka. Nové bude také provozní schodiště podél křídla. Práce budou zahrnovat i rekonstrukci silnice III/2405 v délce cca. 35m po obou stranách mostu. Součástí stavby bude přeložka sítě NN a úpravy oplocení sousedních pozemků. Zhotovitel bude v rámci stavby provádět pouze přípravné práce pro přeložky sítí, např. uložení chrániček. Vlastní přeložky sítí bude realizovat správce dané sítě na základě své projektové dokumentace a územního rozhodnutí. Most je dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 011 932 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy