Veřejná zakázka: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, doplnění podkladů dokumentace EIA dle připomínek KÚ Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 787
Systémové číslo: P17V00000071
Evidenční číslo zadavatele: vz-643/16
Datum nákupu / nabídek: 09.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, doplnění podkladů dokumentace EIA dle připomínek KÚ Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je zpracování Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 (v rozsahu dokumentace) akce:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8“

Dle požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje je v rámci dokumentace EIA nutno zohlednit i tzv. stavbu II, tj. obchvat Kralup nad Vltavou. Pro toto zohlednění je třeba nad rámec platné smlouvy o dílo doplnit následující podklady.
• Rozšířená hluková studie zahrnující i stavbu II:
o Výpočtový rok 2024, nulová varianta
o Výpočtový rok 2024, aktivní varianty A, B a B1
o Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 s SOKP 518, 519
o Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 bez SOKP 518, 519

• Rozšířená rozptylová studie zahrnující i stavbu II:
o Výpočtový rok 2024, nulová varianta
o Výpočtový rok 2024, aktivní varianty A, B a B1
o Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 s SOKP 518, 519
o Výpočtový rok 2040, nulová, aktivní varianty A, B a B1 bez SOKP 518, 519

• Rozšířené hodnocení vlivů na veřejné zdraví obsahující:
o Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů
o Znečištění ovzduší
o domodelování vlivů průmyslových zdrojů (indikativní)
o vyhodnocení vlivů na zdraví - nulová var. + aktivní 3 stavy x 3 varianty
o vyhodnocení kumulativních vlivů - ovzduší
o Vlivy hluku
o určení zátěže z železniční dopravy (2-3 lokality, měření nebo model)
o určení zátěže z průmyslu (1 lokalita, měření)
o určení zátěže z letecké dopravy ve výhledu (vykreslení z akustických studií RWY Ruzyně a Vodochody)
o vyhodnocení vlivů z přel. II/240 - nulová var. + aktivní 3 stavy x 3 varianty
o vyhodnocení přepočtené zátěže z letecké, železniční dopravy a z průmyslu
o souhrnné vyhodnocení kumulativních vlivů - hluk
o Vyhodnocení synergických účinků znečištění ovzduší a hluku (kvalitativní)
o (Synergický efekt je dobré posoudit i z důvodu, že letiště Vodochody dostalo aktuálně rozhodnutím soudu kladné stanovisko EIA)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 537 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky