Veřejná zakázka: Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7822
Systémové číslo: P21V00000021
Evidenční číslo zadavatele: 0024/2021/SOPKO
Datum zahájení: 13.01.2021
Nabídku podat do: 27.01.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Tato Veřejná zakázka s názvem „Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Smlouva o poskytování služeb, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb, Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky (dále jen „Zajištění stravy“). Zajištění stravy bude poskytnuto dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci s položkovým rozpočtem, která tvoří Přílohu č. 2a této Zadávací dokumentace, Specifikací veřejné zakázky, která tvoří Příloha č. 2b této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 570 564 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
 • IČO: 00177032
 • Poštovní adresa:
  Pražská 112
  280 02 Kolín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pražská 112
280 02 Kolín

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy