Veřejná zakázka: Zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů pro roky 2021-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7720
Systémové číslo: P20V00001647
Datum zahájení: 30.11.2020
Nabídku podat do: 08.12.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů pro roky 2021-2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů došlých a vzešlých z činnosti zadavatele v období od 1.1 2021 do 31.12. 2023, a to v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 250/2014 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky 283/2014 Sb., vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 213/2012 Sb. Od 25.5. 2018 také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzický osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Předpokládaný současný objem papírových dokumentů zadavatele předávaných k další správě (evidence, uložení, skartace …) je cca 48 běžných metrů. Papírové dokumenty jsou v současnosti smluvně umístěny (90 km od zadavatele).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 00874647
 • Poštovní adresa:
  Olbrachtova 1390
  293 01 Mladá Boleslav

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
Olbrachtova 1390
293 01 Mladá Boleslav

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky