Veřejná zakázka: III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7708
Systémové číslo: P20V00001635
Evidenční číslo zadavatele: VZ-623/20
Datum zahájení: 30.11.2020
Nabídku podat do: 08.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) na akci: „III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a měření, zhotovení projektové dokumentace v úrovni DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 339 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky